Status: Anulowana

Czas serwera: 29.07.2021 15:27

Karta zamówienia #1536/2021
Dodávka a prevádzkovanie Elektronického monitorovacieho systému vozidiel MHD

Informacje

ID zamówienia
12981
Nazwa zamówienia
Dodávka a prevádzkovanie Elektronického monitorovacieho systému vozidiel MHD
Numer zamówienia
1536/2021
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
337 404,68 EUR
Główny CPV
72314000-9 - Usługi gromadzenia oraz scalania danych
Uzupełniające CPV
72330000-2 - Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
64216210-8 - Usługi informacyjne dotyczące wartości dodanej
64216110-7 - Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych
63712710-3 - Usługi monitorowania ruchu
63712000-3 - Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego
31612300-2 - Elektryczny sprzęt sygnalizacyjny do silników
32260000-3 - Urządzenia do przesyłu danych
38422000-9 - Urządzenia do pomiaru poziomu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je kompletná dodávka s montážou, správa, údržba a servis Elektronického monitorovacieho systému tak, aby spĺňal všetky technické požiadavky uvedené v Opise predmetu zákazky. Dodávka zariadení je formou služby s financovaním v mesačnej periodicite počas platnosti zmluvy. Predmet zákazky bude realizovaný pre 162 autobusov, s tohto počtu je 97 jedno nádržových a 65 dvoj nádržových autobusov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
05.07.2021 15:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.07.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adres
Bardejovská 6
Košice
043 29, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ivana Gaľa
ivana.gala@dpmk.sk
+421 556407801

Dokumenty