Status: Zakończona

Czas serwera: 29.07.2021 14:31

Karta zamówienia #8/2021
Kontajnery na odpad

Informacje

ID zamówienia
12987
Nazwa zamówienia
Kontajnery na odpad
Numer zamówienia
8/2021
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
10 000,00 EUR
Główny CPV
44613800-8 - Pojemniki na tworzywa odpadowe
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zadávania zákazky je tovar „veľkoobjemový závesný kontajner o objeme 7 m3 – 4 ks a závesný kontajner so sklopným čelom o objeme 3,5 m3 – 3 ks na odvoz odpadu “ .

Návrh technického riešenia:

- závesný vaňový kontajner symetrický (zberná nádoba) s objemom 7 m3 - konštrukčné prevedenie podľa typovej rady PDM - otvorený - rozmery prispôsobené : 3600x1700x1500 mm /dxšxv/ - pohotovostná hmotnosť do 650 kg , nosnosť do 7000 kg - podlahový plech hr. min. 4 mm, steny kontajnera – plech hr. min. 3 mm . Čelá kontajnera musia byť vystužené ohýbanými L profilmi po 3 ks na oboch čelách, podlaha kontajnera zo spodnej strany musí byť vystužená 3 ks U profilov – zosilnenie kontajnera + 2x zosilnenie štyroch horných rohov kontajnera, vysýpacie háky na oboch stranách. Kontajner musí byť povrchovo upravený 2 x základným syntetickým nástrekom + z vonkajšej strany ešte 2 x vrchný syntetický nástrek odtieň RAL – zelená farba.

- závesný vaňový kontajner symetrický (zberná nádoba) s objemom 3,5 m3 so sklopným čelom na užšej strane - konštrukčné prevedenie podľa typovej rady PDM - otvorený - rozmery prispôsobené : 2900 x1600x1000 mm /dxšxv/ - pohotovostná hmotnosť do 450 kg, nosnosť do 4000 kg - podlahový plech hr. min. 4 mm, steny kontajnera – plech hr. min. 3 mm . Čelá kontajnera musia byť vystužené ohýbanými L profilmi po 3 ks na oboch čelách, podlaha kontajnera zo spodnej strany musí byť vystužená 3 ks U profilov – zosilnenie kontajnera + 2x zosilnenie štyroch horných rohov kontajnera. Kontajner musí byť povrchovo upravený 2 x základným syntetickým nástrekom + z vonkajšej strany ešte 2 x vrchný syntetický nástrek odtieň RAL – zelená farba.
Cena vrátane dopravy na miesto dodania.
Kontajnery musia byť certifikované, certifikáty resp. vyhlásenie o zhode musia byť súčasťou dodávky kontajnerov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.07.2021 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Adres
Ulica k Zoologickej záhrade 1
Košice - Kavečany
040 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Tóthová
tothova@zookosice.sk
+421 557968014

Dokumenty