Status: Trwająca

Czas serwera: 29.07.2021 15:01

Karta zamówienia #BZP.271-17/EK/21
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oswiatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 r.

Informacje

ID zamówienia
12989
Nazwa zamówienia
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oswiatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 r.
Numer zamówienia
BZP.271-17/EK/21
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00089301/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

zgodnie z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
02.07.2021 11:30:00
Planowane otwarcie ofert
02.07.2021 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Urząd Miasta Piekary Śląskie
Adres
ul. Bytomska 84
PIekary
, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Ewa Grabiarz
egrabiarz@piekary.pl
+48 323939379

Dokumenty