Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 00:49

Karta DSZ #2306/2021
Opravy asfaltových povrchov a práce na cestách vo vlastníctve mesta Košice

Informacje

ID zamówienia
13045
Nazwa zamówienia
Opravy asfaltových povrchov a práce na cestách vo vlastníctve mesta Košice
Numer zamówienia
2306/2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 122-322300
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
15 000 000,00 EUR
Główny CPV
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie DNS v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 452 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne asfaltovania cestných komunikácií vo vlastníctve mesta Košice a súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
26.07.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
26.07.2021 12:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Košice
Adres
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jana Lapinová
info@tendergroup.sk
+421 905748861
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915

Dokumenty

Oferty