Status: Trwająca

Czas serwera: 23.09.2021 02:08

Karta zamówienia #NR-38-21-OŘ-Ja
Kolektivní pojištění odpovědnosti zaměstnanců DPO a.s.

Informacje

ID zamówienia
13310
Nazwa zamówienia
Kolektivní pojištění odpovědnosti zaměstnanců DPO a.s.
Numer zamówienia
NR-38-21-OŘ-Ja
Numer ogłoszenia BZP
Z2021-024452
Numer ogłoszenia EU
2021/S 133-354941
Rodzaj procedury
Nadlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Otevřené řízení
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
16 000 000,00 Kč
Główny CPV
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Przedmiot zamówienia

Kolektivní pojištění odpovědnosti zaměstnanců DPO a.s.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem sektorové veřejné zakázky je služba spočívající v poskytování kolektivního pojištění odpovědnosti zaměstnanců zadavatele.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
09.08.2021 10:00:00
Ważność ofert
09.02.2022

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adres
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.