Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2021 02:28

Karta zamówienia #VZ 2021-049-DRZ-ITS
Kašna Znojmo – Mikulášské nám.

Informacje

ID zamówienia
13331
Nazwa zamówienia
Kašna Znojmo – Mikulášské nám.
Numer zamówienia
VZ 2021-049-DRZ-ITS
Numer ogłoszenia BZP
VZ 2021-049-DRZ-ITS
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 652 547,00 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Kašna Znojmo – Mikulášské nám.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem výběrového řízení je realizace stavby „Kašna Znojmo – Mikulášské nám.“. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Součástí plnění jsou práce i povinnosti vycházející z návrhu smlouvy o dílo, z podmínek plynoucích z vyjádření dotčených orgánů, správců technické infrastruktury a dalších podmínek této výzvy. Součástí plnění je i zajištění zvláštního užívání komunikací a dotčených ploch.

Vzorky kamene pro kašnu budou předloženy ke schválení pracovníkům památkové péče a objednateli.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
21.07.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
21.07.2021 10:05:00
Ważność ofert
21.08.2021

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Městský úřad Znojmo
Adres
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.