Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 17:34

Karta DSZ #OCOZ RUK 2163/2021
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Informacje

ID zamówienia
13349
Nazwa zamówienia
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Numer zamówienia
OCOZ RUK 2163/2021
Numer ogłoszenia BZP
32469 - WYT
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
100 245,00 EUR
Główny CPV
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Uzupełniające CPV
39715100-8 - Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe
44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy
44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávanie elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov, vodoinštalačného, kúrenárského a sanitárneho materiálu, maliarskeho a stavebného materiálu bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
10.08.2021 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
10.08.2021 10:00:00
Doba trvania DNS
09.09.2022 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Patrícia Blažeková
patricia.blazekova@rec.uniba.sk
+421 290109670
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Elektroinštalačný materiál, svietidlá a svetelné zdroje

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Uzupełniające CPV
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
44300000-3 - Kabel, drut i podobne wyroby

Vodoinštalačný, kurenársky a sanitárny materiál

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
39715100-8 - Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe
Uzupełniające CPV
39300000-5 - Różny sprzęt
42100000-0 - Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44400000-4 - Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44500000-5 - Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
44600000-6 - Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy

Maliarsky materiál

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
Uzupełniające CPV
37800000-6 - Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy
44820000-4 - Lakiery
44830000-7 - Mastyksy, wypełniacze, kity i rozpuszczalniki

Stavebný materiál

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
Uzupełniające CPV
44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

Oferty