Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 18:09

Karta zamówienia #004
Revitalizace objektu bývalé likérky v obci Žermanice

Informacje

ID zamówienia
13482
Nazwa zamówienia
Revitalizace objektu bývalé likérky v obci Žermanice
Numer zamówienia
004
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
10 968 545,00 Kč
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, popsané podrobněji v zadávací dokumentaci.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují revitalizaci objektu
bývalé likérky v obci Žermanice.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne (SOZP)

Tak

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
05.08.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
05.08.2021 09:01:00
Ważność ofert
04.12.2021

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
AZ zakázka s.r.o.
Adres
Hasičská 551/52
Ostrava - Hrabůvka
700 30, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
DiS. Radim Pala
azzakazka@email.cz
+420 773204154

Dokumenty