Status: Trwająca

Czas serwera: 08.08.2022 00:41

Karta zamówienia #011221/2021
Informačný systém Manažment výziev

Informacje

ID zamówienia
13500
Nazwa zamówienia
Informačný systém Manažment výziev
Numer zamówienia
011221/2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 141-374691
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
597 220,00 EUR
Główny CPV
72222300-0 - Usługi w zakresie technologii informacji
Uzupełniające CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72310000-1 - Usługi przetwarzania danych
72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania
72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je:
(i) vytvorenie diela - nového informačného systému s názvom Manažment výziev (ďalej ako "IS MV") a
(ii) poskytovanie služieb SLA podpory v štádiu prevádzky a drobného rozvoja počas doby prevádzky IS MV.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.09.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
27.09.2021 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská agentúra životného prostredia
Adres
Tajovského 28
Banská Bystrica
975 90, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
lucia.cencerova@tatratender.sk
+421 905992080
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457

Dokumenty