Status: Trwająca

Czas serwera: 07.12.2021 11:22

Karta zamówienia #011220/2021
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel.

Szczegóły wiadomości #149542

Data i czas doręczenia
23.08.2021 16:56:15
Od
Slovenská agentúra životného prostredia
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
Zmena č. 3

Dobrý deň.

V prílohách prikladáme zmeny súťažných podkladov / oznámenia.