Status: Trwająca

Czas serwera: 14.08.2022 05:15

Karta zamówienia #011220/2021
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel.

Informacje

ID zamówienia
13501
Nazwa zamówienia
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel.
Numer zamówienia
011220/2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 141-372889
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
128 324,80 EUR
Główny CPV
34110000-1 - Samochody osobowe
Uzupełniające CPV
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
34111100-9 - Przyczepy mieszkalne
34111200-0 - Luksusowe przyczepy mieszkalne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je operatívny leasing - prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby verejného obstarávateľa (ďalej len predmet zákazky").
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
23.09.2021 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská agentúra životného prostredia
Adres
Tajovského 28
Banská Bystrica
975 90, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
lucia.cencerova@tatratender.sk
+421 905992080
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457

Dokumenty