Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 17:57

Karta zamówienia #SA.20.14.2021
Wykonanie i montaż metalowych wodo zwodów na drogach leśnych wywozowych: nr 0001 (53) w leśnictwie Malinka i nr 0096 w leśnictwie Olza

Informacje

ID zamówienia
13523
Nazwa zamówienia
Wykonanie i montaż metalowych wodo zwodów na drogach leśnych wywozowych: nr 0001 (53) w leśnictwie Malinka i nr 0096 w leśnictwie Olza
Numer zamówienia
SA.20.14.2021
Rodzaj procedury
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie do 130 000 zł
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z dokumentacją zamówienia - Zapytanie ofertowe

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Terminy

Termin składania ofert i wymaganych dokumentów
04.08.2021 08:30:00
Planowane otwarcie ofert
04.08.2021 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Wisła
Adres
Czarne 6
Wisła
43-460, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Tomasz Guzik
tomasz.guzik@katowice.lasy.gov.pl
+48 696485044
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_wisla

Dokumenty