Status: Zakończona

Czas serwera: 18.09.2021 19:03

Karta zamówienia #2021-DNS-1-12-037
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok na roky 2021-2024, výzva č. 37 LS Ľubochňa

Informacje

ID zamówienia
13527
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok na roky 2021-2024, výzva č. 37 LS Ľubochňa
Numer zamówienia
2021-DNS-1-12-037
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
9 240,00 EUR
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.08.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Adres
J. Martinku 110
Liptovský Hrádok
033 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Peter Grellneth
peter.grellneth@lesy.sk
+421 918335409

Dokumenty