Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 18:17

Karta zamówienia #SS.271.29.2021.ZP
Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie i Wolicach

Informacje

ID zamówienia
13544
Nazwa zamówienia
Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie i Wolicach
Numer zamówienia
SS.271.29.2021.ZP
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00121922/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.2
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Główny CPV
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL1 - CENTRALNY
Specyfikacja warunków zamówienia

jak w SWZ

Cena

z VAT

Terminy

Otwarcie ofert
05.08.2021 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
05.08.2021 12:15:00
Oferty dodatkowe
16.08.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
16.08.2021 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Barcin
Adres
Artylerzystów 9
Barcin
88-190, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Szymon Kozłowski
zp@barcin.pl
+48 523834155

Dokumenty

Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej i budowę kanałów bocznych (przyłączy) kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Spokojnej.

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicach

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy