Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 18:19

Karta zamówienia #3694/2021/1193
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, LS Oravský Podzámok, časť B (s dopravou) – výzva č. 2

To zamówienie jest częścią DSZ #12349-MUT Nákup kameniva

Informacje

ID zamówienia
13549
Nazwa zamówienia
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, LS Oravský Podzámok, časť B (s dopravou) – výzva č. 2
Numer zamówienia
3694/2021/1193
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
6 512,50 EUR
Główny CPV
14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie kameniva pre OZ Námestovo - Lesná správa Oravský Podzámok (k.ú. Oravský Podzámok, Krivá, Hruštín) (s dopravou)

P.č. Materiál / frakcia Množstvo (tona)
1. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 8/16 25
2. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 0/63 200
3. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 32/63 100
4. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 63/125 75

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.08.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR,Odštepný závod Námestovo
Adres
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
029 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty