Status: Trwająca

Czas serwera: 19.09.2021 04:03

Karta zamówienia #R1-9/139/2021
Resuscitačné lôžko pre novorodencov

Informacje

ID zamówienia
13550
Nazwa zamówienia
Resuscitačné lôžko pre novorodencov
Numer zamówienia
R1-9/139/2021
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
52 260,00 EUR
Główny CPV
33172200-8 - Urządzenia do resuscytacji
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Resuscitačné lôžko pre novorodencov ( 3 kusy)

Neonatálne vyhrievacie lôžko pre oneskorené podviazanie pupočnej šnúry, umožňujúce resuscitáciu novorodenca ešte pred podviazaním pupočnej šnúry a uloženie novorodenca do korektnej polohy pre optimálne podviazanie pupočnej šnúry pri všetkých typoch pôrodu. Lôžko musí zároveň zabezpečovať tímový prístup personálu k novorodencovi počas resuscitácie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2021 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.07.2021 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Miriam Slobodníková
miriam.slobodnikova@gmail.com
+421 917718040

Dokumenty