Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 18:10

Karta zamówienia #RGK.SW.7240.4.2021
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciasna

Informacje

ID zamówienia
13551
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciasna
Numer zamówienia
RGK.SW.7240.4.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00121881/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Główny CPV
60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z dokumentacją SWZ

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
30.07.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.07.2021 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Ciasna
Adres
Nowa 1a
Ciasna
42-793, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Sylwia Czapla
s.czapla@ciasna.pl
+48 343572774
Link do profilu zamawiającego
https://bip.ciasna.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Dokumenty

Część 1 – Trasa nr C1: WĘDZINA-LUBLINIEC przez: PANOSZÓW, SIERAKÓW ŚLĄSKI, PRZYWARY, JEŻOWA, CIASNA, GLINICA

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część 2 – Trasa nr C1 wariant : WĘDZINA-LUBLINIEC przez: PANOSZÓW, PATOKĘ, SIERAKÓW ŚLĄSKI, JEŻOWA, CIASNA, GLINICA

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część 3 – Trasa nr C2: ZBOROWSKIE – LUBLINIEC przez: MOLNA, NOWY DWÓR, DZIELNA, CIASNA

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy