Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 19:09

Karta zamówienia #20907/2021-220
Podvozky na odvoz dreva

Informacje

ID zamówienia
13562
Nazwa zamówienia
Podvozky na odvoz dreva
Numer zamówienia
20907/2021-220
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 457 800,00 EUR
Główny CPV
34139000-0 - Podwozia
Uzupełniające CPV
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Jedná sa o nákup jedného druhu tovaru
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku podvozkov nákladných automobilov - šasi s pohonom 6x6 - určených na dostavbu lesníckymi nadstavbami a hydraulickej ruky, vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru), odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidiel, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív vozidiel, min. 10 l paliva, vrátane vykonania predpredajného servisu a materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika na prvú servisnú prehliadku vozidiel.

Wybór kryteriów oceny ofert
Koszty wykorzystujące opłacalność, zwłaszcza koszty cyklu życia
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.08.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
23.08.2021 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. František Fodor
frantisek.fodor@lesy.sk
+421 918444222

Dokumenty