Status: Trwająca

Czas serwera: 05.08.2021 18:37

Karta zamówienia #R1-9/90/2021
Rekonštrukčné stavebné práce, elektroinštalácia - elektroinštalačné práce na technologických zariadeniach ortopédie a neurológie z dôvodu reprofilizácie COVID-19

Informacje

ID zamówienia
13570
Nazwa zamówienia
Rekonštrukčné stavebné práce, elektroinštalácia - elektroinštalačné práce na technologických zariadeniach ortopédie a neurológie z dôvodu reprofilizácie COVID-19
Numer zamówienia
R1-9/90/2021
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
17 189,28 EUR
Główny CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Uzupełniające CPV
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Jedná sa o elektroinštalačné práce s ukončujúcimi prvkami, spolu s klimatizačný zariadením.
Ďalej dodávka a montáž germicídnych žiaričov proti vírusom, záložný zdroj (UPS), lôžkové lampy.
Taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie pre danú zákazku.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty