Status: Zakończona

Czas serwera: 05.08.2021 19:28

Karta zamówienia #ZG.270.2.2.2021
Detaliczna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Dąbrowa.

Informacje

ID zamówienia
13577
Nazwa zamówienia
Detaliczna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Dąbrowa.
Numer zamówienia
ZG.270.2.2.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00124011/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
358 898,70 PLN
Główny CPV
09100000-0 - Paliwa
Uzupełniające CPV
09134100-8 - Olej napędowy
09132100-4 - Benzyna bezołowiowa
24957000-7 - Dodatki chemiczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych, poprzez bezpośrednie tankowanie na stacji, którą dysponuje Dostawca w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
02.08.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.08.2021 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa
Adres
Leśna 25
Jeżewo
86-131, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Kamil Zasadowski
kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl
+420 795143157
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dabrowa/zamowienia_publiczne

Dokumenty