Status: Zakończona

Czas serwera: 24.10.2021 17:16

Karta zamówienia #MT.481.24.2021
Remont dachu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Oleśnicy

Informacje

ID zamówienia
13591
Nazwa zamówienia
Remont dachu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Oleśnicy
Numer zamówienia
MT.481.24.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00124497/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów
Uzupełniające CPV
45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z dokumentem SWZ.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
10.08.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.08.2021 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Adres
Wojska Polskiego 13
Oleśnica
56-400, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Kłak
przetargi@zbk.olesnica.pl
+48 713980929
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

Dokumenty