Status: Zakończona

Czas serwera: 18.05.2024 16:07

Karta zamówienia #MT.481.25.2021
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY LUDWIKOWSKIEJ PARK POŁUDNIOWY W OLEŚNICY

Informacje

ID zamówienia
13626
Nazwa zamówienia
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY LUDWIKOWSKIEJ PARK POŁUDNIOWY W OLEŚNICY
Numer zamówienia
MT.481.25.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00126874/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Uzupełniające CPV
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków
45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
24.08.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.08.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Adres
Wojska Polskiego 13
Oleśnica
56-400, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Kłak
przetargi@zbk.olesnica.pl
+48 713980929
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

Dokumenty