Status: Trwająca

Czas serwera: 03.06.2023 10:08

Karta zamówienia #001/2021
Obstaranie úžitkových vozidiel s príslušenstvom na údržbu cestných komunikácií formou leasingu – 6 ks

Informacje

ID zamówienia
13631
Nazwa zamówienia
Obstaranie úžitkových vozidiel s príslušenstvom na údržbu cestných komunikácií formou leasingu – 6 ks
Numer zamówienia
001/2021
Numer ogłoszenia EU
385725-2021
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
455 400,13 EUR
Główny CPV
34144400-2 - Pojazdy utrzymania dróg
Uzupełniające CPV
34921000-9 - Sprzęt do konserwacji dróg
34144700-5 - Pojazdy użyteczności publicznej
34143000-1 - Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom 1 bager a 2 šmykom riadené nakladače na údržbu komunikácií formou leasingu a obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom 2 sypače a 1 valník na údržbu komunikácií formou leasingu.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
31.08.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
31.08.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.
Adres
Pionierska 24
Prešov
080 05, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Ján Luterán
advokatluteran@gmail.com
+421 948090144

Dokumenty

Obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
193 483,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34144400-2 - Pojazdy utrzymania dróg
Uzupełniające CPV
34921000-9 - Sprzęt do konserwacji dróg
34144700-5 - Pojazdy użyteczności publicznej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom - 2. časť

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
261 916,53 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34144400-2 - Pojazdy utrzymania dróg
Uzupełniające CPV
34144700-5 - Pojazdy użyteczności publicznej
34143000-1 - Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy