Status: Trwająca

Czas serwera: 15.10.2021 22:07

Karta zamówienia #.
„Rekonstrukce objektu Husova 1168/55, Vejprty“

Informacje

ID zamówienia
13715
Nazwa zamówienia
„Rekonstrukce objektu Husova 1168/55, Vejprty“
Numer zamówienia
.
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45215200-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce dle specifikace uvedené v bodě 6.2. zadávací dokumentace, respektive v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací – výkazu výměr, které tvoří její přílohy.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu. Stavba se nachází na p.p.č. 1914, v k.ú. Vejprty. Bude provedena kompletní rekonstrukce stávajícího objektu, vybudování nové přístavby výtahové šachty a nové zpevněné plochy na pozemku.
Nad 1.NP a 2.NP budou vytvořeny nové stropy z ocelových válcovaných profilů, trapézového plechu a vrstvy vyztuženého betonu. V 1.PP bude vytvořena nová podlaha z vrstvy štěrku a podkladního betonu, na který bude provedena hydroizolace z asfaltových pásů a dále cementový potěr. Nášlapná vrstva bude tvořena keramickou dlažbou a pochozí stěrkou. Nové vnitřní příčky budou provedeny z keramických a pórobetonových příčkovek, ve 3.NP pak budou použity SDK stěny. Stávající vnitřní omítky budou doplněny VC omítkou a následně budou celé stěny opatřeny stěrkou s výztužnou síťovinou a následně vrstvou štuku. Okna budou osazena nová plastová s tepelně izolačními trojskly, v suterénu s izolačními dvojskly. Vstupní dveře plastové. Vnitřní dveře dřevěné obložkové, v suterénu dveře ocelové do ocelových zárubní. Fasáda objektu bude zateplena tepelnou izolací z desek tuhé minerální vlny a opatřena tenkovrstvou probarvenou omítkou. Střešní plášť objektu bude proveden nový z ocelové falcované krytiny s odolnou povrchovou úpravou. Střecha bude také zateplena tepelnou izolací z minerální vlny mezi krokve a pod ně. Okolo objektu bude vytvořen okapový chodník z betonové dlažby. Na pozemku bude vybudován chodník z betonové zámkové dlažby a část chodníku jako mlatová cesta. Součástí bude dřevěný zahradní altán a venkovní lavičky. Zdrojem tepla Tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu min. 15,3 kW pro teploty AW 7/35oC, komplet včetně venkovní jednotky a vestavěného elektrokotle o výkonu min. 7,5 kW.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace. Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
18.08.2021 08:00:00
Ważność ofert
17.12.2021

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Adres
Přísečnická 456/6
Vejprty
43191, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Pavel Zteiskar
zteiskar@ab-akcima.cz
+420 777203966
Link do profilu zamawiającego
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/46789863

Dokumenty