Status: Trwająca

Czas serwera: 04.12.2021 00:42

Karta zamówienia #MUUB/34101/2021/ORM
SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 04: Tvorba strategických dokumentů

Informacje

ID zamówienia
13751
Nazwa zamówienia
SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 04: Tvorba strategických dokumentů
Numer zamówienia
MUUB/34101/2021/ORM
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
2 516 666,00 Kč
Główny CPV
79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
Uzupełniające CPV
79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
72222000-7 - Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania
90712100-2 - Planowanie rozwoju środowiska miejskiego
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je zpracování: část A Programu rozvoje města 2022+ a část B strategického dokumentu Plánu udržitelné městském mobility města Uherský Brod.

Specyfikacja warunków zamówienia

Popis předmětu veřejné zakázky části A
Předmětem zakázky je zpracování nového Programu rozvoje města 2022+ v rámci projektu „SRUB
- Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010103, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa. Dodavatel je tak povinen respektovat a řídit se pravidly tohoto programu a dodržet obsah a rozsah Klíčové aktivity 4, což je právě Tvorba strategických dokumentů – Program rozvoje města Uherský Brod
2022+ (dále jen PRM).


Popis předmětu veřejné zakázky části B
Předmětem plnění je zpracování strategického dokumentu Plánu udržitelné městské mobility města Uherský Brod včetně analytických prací a průzkumů na reprezentativním vzorku obyvatel.
Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem zakázky je zpracování Plánu udržitelné městské mobility města Uherský Brod. Cílem zpracování plánu udržitelné mobility města Uherský Brod (dále jen „SUMP“) je komplexní řešení mobility ve městě ve vazbě na potřeby obyvatel města, návštěvníků a podnikatelské sféry. Tvorba plánu udržitelné mobility města Uherský Brod bude probíhat v souladu s metodikou SUMP 2.0. Práce bude rozdělena celkem na 4 části, které budou dále členěny na další aktivity.

Cena

z VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
23.08.2021 10:00:00
Ważność ofert
23.10.2021

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Uherský Brod
Adres
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Inne kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o.
Mgr. Marta Černá
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Část A - Program rozvoje města Uherský Brod 2022+

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
516 666,00 Kč
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Část B - Plán udržitelné městské mobility

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 000 000,00 Kč
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy