Status: Trwająca

Czas serwera: 14.07.2024 19:58

Karta zamówienia #2018/5
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podniku Ing. Jozef Kandráč

Informacje

ID zamówienia
1376
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podniku Ing. Jozef Kandráč
Numer zamówienia
2018/5
Numer ogłoszenia BZP
6805 - WYP, Vestník č. 95/2018 - 15.05.2018
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
210 651,19 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmet obstarávania pozostáva z odstránenia nevyhovujúceho obvodového plášťa (konštrukčne a izolačne) a strešného plášťa z vláknocementovej vlnitej krytiny s poškodenou nosnou konštrukciou (drevené priehradové väzníky). Súčasne sa odstránia i pridané prvky na strope (degradovaná a zatečená izolácia a podhľad). V rámci obnovy sa taktiež uvažuje s odstránením staticky nevyhovujúcich drevených stĺpov i obvodového muriva v rámci zádveria. Pre osadenie nových základových pätiek sa uvažuje s demontážou lokálnej časti podlahy, výkopom ryhy pre pätku a výkopom ryhy pre okapový chodník. Demontážou prejdú aj jestvujúce výplňové, klampiarske a zámočnícke konštrukcie. V rámci návrhu sa uvažuje s dodatočným osadením oceľových nosných stĺpov, predĺžením jestvujúcich stĺpov, osadením nových drevených strešných väzníkov. V rámci tepelnoizolačného zabezpečenia budovy sa uvažuje s osadením sendvičových stenových a strešných panelov s jadrom z MV. Výplňové konštrukcie osadené v rámci objektu sa uvažujú s izolačným dvojsklom. Priestorová tuhosť konštrukcie a osadenie výplňových konštrukcií bude riešené systémom dodávateľa. Súčasne bude realizovaný aj sokel s použitím izolácie z EPS a nový okapový chodník po obvode budovy. V rámci technického zabezpečenia budovy sa uvažuje s modernizáciou vykurovacej sústavy, elektro rozvodov, svietidiel a taktiež dôjde aj k obnove bleskozvodu podľa potreby a odporúčaní energetického auditu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.06.2018 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ing. Jozef Kandráč
Adres
Levočská 23
Stará Ľubovňa
064 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15743

Dokumenty