Status: Trwająca

Czas serwera: 23.09.2023 16:16

Karta zamówienia #OPKŽP/2017/10
MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou - Rekonštrukcia so zvýšením kapacity a zvýšenie energetickej hospodárnosti.

Wiadomości