Status: Zakończona

Czas serwera: 18.09.2021 19:20

Karta zamówienia #OMaVS/2021/žeriavy
Oprava mostových žeriavov v Bošanoch, Vrútkach a v Hronseku

Informacje

ID zamówienia
13797
Nazwa zamówienia
Oprava mostových žeriavov v Bošanoch, Vrútkach a v Hronseku
Numer zamówienia
OMaVS/2021/žeriavy
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
29 310,27 EUR
Główny CPV
50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Uzupełniające CPV
42414500-6 - Dźwigi mostowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je odstránenie nedostatkov žeriavov a následné vykonanie úradnej skúšky 4 ks mostových žeriavov:
1. 5 t výrobné číslo 743660, ktorý je umiestnený v sklade P-222 vo Vrútkach (k. ú. Sučany),
2. 5 t VUDUT výrobné číslo 468-011-531, ktorý je umiestnený v sklade P-222 v Bošanoch (k. ú. Malé Bošany),
3. 5 t VUDUT výrobné číslo 468-011-532, ktorý je umiestnený v sklade P-222 v Bošanoch (k. ú. Malé Bošany).
4. Mostový žeriav elektrický VUDUT 12,5t/16,5 m, ktorý je umiestnený v hale opráv v k. ú. Hronsek
Správy z revízie zdvíhacieho zariadenia k žeriavom v k. ú. Sučany a v k. ú. Malé Bošany tvoria prílohu č. 2.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2021 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adres
Pražská 29
Bratislava
812 63, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Silvia Jančová
silvia.jancova@reserves.gov.sk
+421 948030485

Dokumenty