Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 18:16

Karta zamówienia #SA.270.1.6.2021
Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Szkółce Leśnej Żarczyn

Informacje

ID zamówienia
13810
Nazwa zamówienia
Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Szkółce Leśnej Żarczyn
Numer zamówienia
SA.270.1.6.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00137228/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
222 451,48 PLN
Główny CPV
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia - dalej "SWZ" dostępna jest do pobrania w zakładce "dokumenty"

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Komentarz

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena - 60%
okres gwarancji – 40%,

Terminy

Termin składania ofert
23.08.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.08.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Szubin
Adres
Szubin Wieś 52
Szubin
89-200, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Karol Kubacki
karol.kubacki@torun.lasy.gov.pl
+48 523910310
Link do profilu zamawiającego
http://www.szubin.torun.lasy.gov.pl/

Dokumenty