Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 14:56

Karta zamówienia #2018/KK/08
Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku

Informacje

ID zamówienia
1382
Nazwa zamówienia
Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku
Numer zamówienia
2018/KK/08
Numer ogłoszenia BZP
2674 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 579 657,44 EUR
Główny CPV
45213280-9 - Roboty budowlane w zakresie kompostowni
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Výstavba objektu kompostárne podľa projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.03.2018 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Kežmarok
Adres
Hlavné nám. 1
Kažmarok
06001, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Silvia Jančová
jancova@vosk.sk
+421 904821119
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5844