Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 18:01

Karta zamówienia #61/2018/sir
Město Šternberk – Šatny hřiště Dalov – projektová dokumentace II.

Informacje

ID zamówienia
1397
Nazwa zamówienia
Město Šternberk – Šatny hřiště Dalov – projektová dokumentace II.
Numer zamówienia
61/2018/sir
Numer ogłoszenia BZP
40/2018
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Przedmiot zamówienia

Zpracování projektové dokumentace zázemí hřiště fotbalového klubu ve Šternberku – místní části Dalov

Specyfikacja warunków zamówienia

Nové zázemí fotbalového hřiště s šatnami a sociálním zázemím pro 2 fotbalová mužstva a rozhodčí, sociální zázemí pro diváky, malý odbytový, příp. shromažďovací prostor.
Předpokládané konstrukční řešení – kontejnerová sestava (dispoziční návrh – CONTAINEX).
Součástí akce je vybudování jímky na vyvážení a řešení zásaků (příp. jímání) dešťových vod.
Nový objekt provozně nahrazuje stávající, prostorově a stavebně technicky nevyhovující objekt zázemí fotbalového klubu (řešení nezahrnuje úpravy stávajícího objektu – o jeho likvidaci či rekonstrukci dosud nerozhodnuto – nový objekt bude třeba umístit).
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném ve Výzvě.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta na předkládání nabídek
02.11.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Šternberk
Adres
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Link do profilu zamawiającego
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty