Status: Zakończona

Czas serwera: 01.03.2024 05:18

Karta zamówienia #NN.270.4.2021
„Retencja wody na siedliskach wilgotnych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda – leśnictwa Zielonka, Lipce, Dąbki, Ustronie i Lipowa - wykonanie dokumentacji projektowej zadań i obiektów małej retencji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami”

Informacje

ID zamówienia
13985
Nazwa zamówienia
„Retencja wody na siedliskach wilgotnych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda – leśnictwa Zielonka, Lipce, Dąbki, Ustronie i Lipowa - wykonanie dokumentacji projektowej zadań i obiektów małej retencji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami”
Numer zamówienia
NN.270.4.2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 158-418398; 2021/S 174-454805; 2021/S 177-462141
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
72 602,56 PLN
Główny CPV
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Uzupełniające CPV
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Zamawiającego : www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
05.10.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
05.10.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Wojnowska
agnieszka.wojnowska@torun.lasy.gov.pl
+48 523360910
Link do profilu zamawiającego
https://woziwoda.torun.lasy.gov.pl/

Dokumenty