Status: Trwająca

Czas serwera: 29.11.2023 02:54

Karta DSZ #DNS1 - CH
Chemikálie a chemické výrobky

Informacje

ID zamówienia
14161
Nazwa zamówienia
Chemikálie a chemické výrobky
Numer zamówienia
DNS1 - CH
Numer ogłoszenia BZP
202/2021 pod číslom 42150-MUT dňa 31. 8. 2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 167-437291 z 30.08.2021
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 630 424,00 EUR
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne
24960000-1 - Różne produkty chemiczne
33694000-1 - Czynniki diagnostyczne
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): chemikálie a chemické výrobky určené do laboratórií ako kity, protilátky a laboratórne činidlá.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Komentarz

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
27.09.2021 12:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
27.09.2021 12:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
02.11.2025 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Národný ústav reumatických chorôb
Adres
Nábr. I. Krasku 4
Piešťany
92112, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@nurch.sk
+421 908283860

Dokumenty