Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 17:54

Karta DSZ #DNS2 - LSM
Laboratórny spotrebný materiál

Informacje

ID zamówienia
14162
Nazwa zamówienia
Laboratórny spotrebný materiál
Numer zamówienia
DNS2 - LSM
Numer ogłoszenia BZP
202/2021 pod číslom 42149-MUT dňa 31. 8. 2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 167-437288 z 30.08.2021
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
759 342,00 EUR
Główny CPV
33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
Uzupełniające CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): laboratórny spotrebný materiál ako rôzne druhy pipiet, kadičiek, skúmaviek, mikroskopických skiel, kultivačných fliaš a pod.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
27.09.2021 12:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
27.09.2021 12:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
28.10.2025 19:45:33

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Národný ústav reumatických chorôb
Adres
Nábr. I. Krasku 4
Piešťany
92112, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@nurch.sk
+421 908283860

Dokumenty