Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2021 13:59

Karta zamówienia #Z.270.7.2021
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Namysłów w 2021 roku.

Informacje

ID zamówienia
14528
Nazwa zamówienia
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Namysłów w 2021 roku.
Numer zamówienia
Z.270.7.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00181564/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Uzupełniające CPV
45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Namysłów pod adresem: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-namyslow oraz na platformie JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert i wymaganych dokumentów
30.09.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.09.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Namysłów
Adres
Marii Skłodowskiej-Curie 14A
Namysłów
46-100, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Piotr Oleszek
piotr.oleszek@katowice.lasy.gov.pl
+48 666812175

Dokumenty