Status: Zakończona

Czas serwera: 18.10.2021 15:50

Karta zamówienia #MAR 18/2021
Oprava organu Krematórium Bratislava

Informacje

ID zamówienia
14539
Nazwa zamówienia
Oprava organu Krematórium Bratislava
Numer zamówienia
MAR 18/2021
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
34 250,00 EUR
Główny CPV
50860000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych
Uzupełniające CPV
37311300-4 - Organy muzyczne
37320000-7 - Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne
45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je Oprava organu v Krematóriu pre MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Podrobne je predmet zákazky popísaný v prílohe č. 2 Technická špecifikácia.
Technická špecifikácia je spracovaná na základe ponuky MACEJKA&HUJSA organárstvo.

Rozsah prác sa predpokladá na približne 5 mesiacov. Práce na oprave organa budú etapovo rozdelené na viac častí.
Vzhľadom k tomu, že organ je umiestnený v priestore denne využívanom na obrady budú sa práce realizovať v čase mimo obradov (večerné a nočné časy). K prácam bude vyhradený priestor v objekte krematória na uskladnenie jednotlivých komponentov a pracovných nástrojov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.10.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty