Status: Trwająca

Czas serwera: 18.10.2021 15:45

Karta zamówienia #S.270.7.2021
Roboty remontowe nawierzchni dróg leśnych

Informacje

ID zamówienia
14546
Nazwa zamówienia
Roboty remontowe nawierzchni dróg leśnych
Numer zamówienia
S.270.7.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00182838/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Główny CPV
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Uzupełniające CPV
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

SWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
www.rybnik.katowice.lasy.gov.pl

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
30.09.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.09.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Rybnik
Adres
Kościuszki 36
Rybnik
44-200, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Katarzyna Szendzielorz
k.szendzielorz@katowice.lasy.gov.pl
+48 731968629
Link do profilu zamawiającego
https://rybnik.katowice.lasy.gov.pl/

Roboty remontowe dróg leśnych na terenie leśnictwa Wielopole, Książenice i Leboszowice

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Roboty remontowe dróg leśnych na terenie leśnictwa Wodzisław, Syrynia i Chwałęcice

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Uzupełniające CPV
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy