Status: Anulowana

Czas serwera: 27.11.2021 15:19

Karta zamówienia #7/2021/HK/prieskum
Výmena HW a podpora (maintenance) pre kontaktné centrum prevádzkované v NCZI

Wiadomości