Status: Trwająca

Czas serwera: 18.10.2021 16:58

Karta zamówienia #NR-16-21-OŘ-Če
Systém stavění vlakové cesty

Informacje

ID zamówienia
14561
Nazwa zamówienia
Systém stavění vlakové cesty
Numer zamówienia
NR-16-21-OŘ-Če
Numer ogłoszenia BZP
Z2021-033539
Numer ogłoszenia EU
2021/S 181-471888
Rodzaj procedury
Nadlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Otevřené řízení
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
34990000-3 - Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Przedmiot zamówienia

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla s názvem „Systém stavění vlakové cesty“.

Specyfikacja warunków zamówienia

Dílo spočívá ve zpracování projektové dokumentace, realizaci inženýrské činnosti, zajištění veškerých správních rozhodnutí, povolení a souhlasů pro realizaci a provoz Díla, jakož i provedení veškerých dalších činností a úkonů, které jsou pro realizaci Díla a jeho provoz vyžadovány. Předmětem plnění veřejné zakázky je i provádění servisních služeb s cílem zajištění řádného provozu Díla. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
27.10.2021 10:00:00
Ważność ofert
28.04.2022

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adres
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. David Kučera
zakazka.dpo@cerhahempel.cz
+420 221111711
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.