Status: Trwająca

Czas serwera: 18.10.2021 16:36

Karta zamówienia #16699/2021
Pořízení vybavení interiérových učeben v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově – ICT

Informacje

ID zamówienia
14569
Nazwa zamówienia
Pořízení vybavení interiérových učeben v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově – ICT
Numer zamówienia
16699/2021
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30213000-5 - Komputery osobiste
30213300-8 - Komputer biurkowy
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
30237200-1 - Akcesoria komputerowe
30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów
32400000-7 - Sieci
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
39162000-5 - Pomoce naukowe
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego
48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky do učeben ZŠ J. A. Komenského v Kyjově.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dodávek výpočetní techniky za účelem modernizace učeben přírodovědy, fyziky, chemie a učeben IT 1, 2 v budově ZŠ J. A. Komenského v Kyjově.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
29.09.2021 10:00:00
Ważność ofert
29.11.2021

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Kyjov
Adres
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Link do profilu zamawiającego
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ce304b85-43c0-4e30-843a-eccecaba50a1

Dokumenty