Status: Trwająca

Czas serwera: 18.10.2021 15:31

Karta zamówienia #SEM03
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov – ETAPA 3

Informacje

ID zamówienia
14577
Nazwa zamówienia
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov – ETAPA 3
Numer zamówienia
SEM03
Numer ogłoszenia BZP
Z2021-033509
Numer ogłoszenia EU
2021/S 181-468758
Rodzaj procedury
Nadlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Otevřené řízení
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
42330000-8 - Piece do spopielania
Uzupełniające CPV
42514300-5 - Aparatura filtrująca
45213250-0 - Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov – ETAPA 3

Specyfikacja warunków zamówienia

Systém tavení ve stávajících indukčních pecích včetně odsávání tuhých znečišťujících látek ve společnosti Metso Outotec Czech Republic s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Předmětem zakázky je dodávka nové indukční pece a technologických zařízení pro odprášení a snížení emisí ve slévárně. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
29.11.2021 10:00:00
Ważność ofert
30.03.2022

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Metso Outotec Czech Republic s.r.o.
Adres
Tovačovská 2910/17
Přerov
750 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Josef Alexander Matera
matera@ctyrioci.cz
+420 734872870
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/60741902

Dokumenty