Status: Zakończona

Czas serwera: 18.10.2021 16:57

Karta zamówienia #NN.270.9.2021
Ułożenie plyt jomb na drodze leśnej w oddziale 65 i 66 Leśnictwa Dąbki

Informacje

ID zamówienia
14578
Nazwa zamówienia
Ułożenie plyt jomb na drodze leśnej w oddziale 65 i 66 Leśnictwa Dąbki
Numer zamówienia
NN.270.9.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00184862/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Pełna dokumentacja postępowania dostępna na stronie: https://woziwoda.torun.lasy.gov.pl/

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
04.10.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.10.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Wojnowska
woziwoda@torun.lasy.gov.pl
+48 523360910
Link do profilu zamawiającego
http://www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl/