Status: Anulowana

Czas serwera: 18.10.2021 15:48

Karta zamówienia #VZ/CSS/III/6/2021
Dodávka kancelářských potřeb

Informacje

ID zamówienia
14581
Nazwa zamówienia
Dodávka kancelářských potřeb
Numer zamówienia
VZ/CSS/III/6/2021
Numer ogłoszenia BZP
006
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 000 000,00 Kč
Główny CPV
30192000-1 - Wyroby biurowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Dodávka kancelářských potřeb

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb do okamžiku, kdy kupní cena na základě Rámcové smlouvy dosáhne peněžní částky 2 000 000 Kč bez DPH, včetně dodání zboží.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
29.09.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.09.2021 09:30:00
Ważność ofert
29.09.2021

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Adres
U Lesíka 3547/11
Znojmo
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Radka Sovjáková, DiS.
reditelka@cssznojmo.cz
+420 739389024
Inne kontakty
Jarmila Houzarová
E-mail: houzarova.j@cssznojmo.cz
Tel.: 603 197 695
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/45671770

Dokumenty