Status: Trwająca

Czas serwera: 18.10.2021 14:54

Karta zamówienia #11/21
Nákup kameniva pre OZ Levice - výzva č.11/21

To zamówienie jest częścią DSZ #12349-MUT Nákup kameniva

Informacje

ID zamówienia
14582
Nazwa zamówienia
Nákup kameniva pre OZ Levice - výzva č.11/21
Numer zamówienia
11/21
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
11 000,00 EUR
Główny CPV
14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup kameniva rôznych frakcií . Miestom vykládky bude k.ú. Nemčiňany.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.09.2021 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.09.2021 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Levice
Adres
Koháryho 2
Levice
934 43, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Emil Bušniak
emil.busniak@lesy.sk
+421 918334418

Dokumenty