Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 16:50

Karta zamówienia #20/2018_Vybavenie_Svinia
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy s MŠ Svinia, Záhradnícka 83/19

Informacje

ID zamówienia
1459
Nazwa zamówienia
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy s MŠ Svinia, Záhradnícka 83/19
Numer zamówienia
20/2018_Vybavenie_Svinia
Numer ogłoszenia BZP
229/2018 zo dňa 21.11.2018 zn. 16611-WYT
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
71 095,21 EUR
Główny CPV
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Obstaranie vybavenia do odborných učebne jazykovej, fyziky a polytechniky (didaktické pomôcky, technické a technologické vybavenie - IKT, interiérové vybavenie - nábytok)

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2018 08:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Svinia
Adres
Hlavná 87/10
Svinia
08232, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Marián Matvej
matvej@arrpsk.sk
+421 915963031
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5975?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=obec+svinia&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty

Časť 1: Didaktické pomôcky

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
42 253,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
9 272,93 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
19 568,68 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
39160000-1 - Meble szkolne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy