Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 18:51

Karta zamówienia #VO - 112/2018
Kancelárske potreby

Informacje

ID zamówienia
1463
Nazwa zamówienia
Kancelárske potreby
Numer zamówienia
VO - 112/2018
Numer ogłoszenia BZP
12001- MST
Numer ogłoszenia EU
2018/S 162-369989
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
250 000,00 EUR
Główny CPV
30192000-1 - Wyroby biurowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Vzhľadom k povahe predmetu zákazky sa verejný obstarávateľ rozhodol nerozdeliť predmet zákazky na časti. Jedná sa o súvisiace položky, účelovo aj funkčne rovnakého charakteru, ktoré sa dajú kvalifikovať ako kancelárske potreby, bežne dostupné na trhu a sú dodávané subjektami v celom rozsahu, podľa požiadavky verejného obstarávateľa.
Vzhľadom na to, že žiadna položka nepredstavuje špecifický tovar, ktorý by mohol byť pre niektorého uchádzača nedostupný na voľnom trhu, je možné predpokladať že nerozdelením zákazky na časti nie je obmedzená hospodárska súťaž.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, vrátane súvisiacich služieb spojených s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho umiestnenia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota viazanosti
31.07.2019 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adres
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Lucia Vulgánová
lucia.vulganova@mfsr.sk
+421 259582007
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/412388

Dokumenty