Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 13:22

Karta DSZ #09484/2021/ODDVO
Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením sociálneho aspektu

Informacje

ID zamówienia
14644
Nazwa zamówienia
Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením sociálneho aspektu
Numer zamówienia
09484/2021/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
Vestník č. 222/2021 - 30.09.2021, zn. oznámenia 44350 MUT
Numer ogłoszenia EU
EÚ Vestník č. 2021/S 189-491121 zo dňa 29.9.2021
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
7 950 000,00 EUR
Główny CPV
15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Uzupełniające CPV
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
03212100-1 - Ziemniaki
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15113000-3 - Wieprzowina
15111100-0 - Wołowina
15112000-6 - Drób
03311000-2 - Ryby
15130000-8 - Produkty mięsne
03142500-3 - Jaja
15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15980000-1 - Napoje bezalkoholowe
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, t.j. na nákup čerstvých potravín, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na 10 kategórií:

Kategória č. 1: Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Kategória č. 2: Zemiaky
Kategória č. 3: Mlieko a mliečne výrobky
Kategória č. 4: Bravčové mäso
Kategória č. 5: Hovädzie mäso
Kategória č. 6: Hydina
Kategória č. 7: Ryby
Kategória č. 8: Mäsové výrobky
Kategória č. 9: Vajcia
Kategória č. 10: Pekársky tovar, čerstvé pečivo a zákusky

Komentarz

Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v predmetnom verejnom obstarávaní prostredníctvom špeciálnej podmienky účasti (sui generis) v súlade s § 36a ods. 1 ZVO len pre:

- registrované integračné sociálne podniky podľa § 12 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- chránené dielne podľa § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
- fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku podľa § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov registrovaných integračných sociálnych podnikov, zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo zamestnancov programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby napríklad podľa § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z..

Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia splnenia podmienky účasti podľa 36a ods. 1 ZVO vyhradzuje právo vyžiadať od záujemcu doklady preukazujúce splnenie predmetnej podmienky účasti v prípade, ak tieto skutočnosti nebudú vyplývať z voľne dostupných registrov verejnej/štátnej správy.

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
25.10.2021 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
25.10.2021 10:00:00
Lehota-dokvalifikovanie záujemcov do DNS
31.12.2025 23:59:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 949014595

Dokumenty

Ovocie a zelenina

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
Uzupełniające CPV
03222320-2 - Jabłka, gruszki i pigwy
03221000-6 - Warzywa
03221113-1 - Cebula
03221230-7 - Papryka
03221240-0 - Pomidory
03221410-3 - Kapusta
03221112-4 - Marchew
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Zemiaky

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
03212100-1 - Ziemniaki
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Mlieko a mliečne výrobky

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
15500000-3 - Produkty mleczarskie
Uzupełniające CPV
15511000-3 - Mleko
15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne
15540000-5 - Produkty serowarskie
15530000-2 - Masło
15512000-0 - Śmietana
15512900-9 - Bita śmietana
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Bravčové mäso

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
15113000-3 - Wieprzowina
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Hovädzie mäso

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
15111000-9 - Mięso wołowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Hydina

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
15112000-6 - Drób
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Ryby

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
03311000-2 - Ryby
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Mäsové výrobky

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
15130000-8 - Produkty mięsne
Uzupełniające CPV
15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie
15131110-9 - Mięso na wędliny
15131120-2 - Produkty wędliniarskie
15131130-5 - Wędliny
15131135-0 - Wędliny drobiowe
15131134-3 - Kaszanka i inne wędliny krwiste
15131200-7 - Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane
15131210-0 - Szynka wędzona
15131220-3 - Bekon
15131230-6 - Salami
15131300-8 - Konserwy wątrobiane
15131310-1 - Pasztety
15131400-9 - Produkty wieprzowe
15131410-2 - Szynka
15131420-5 - Pulpety mięsne
15131490-6 - Gotowe dania wieprzowe
15131500-0 - Produkty drobiowe
15131600-1 - Produkty wołowe i cielęce
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Vajcia

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
03142500-3 - Jaja
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pekársky tovar, čerstvé pečivo a zákusky

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
15811000-6 - Pieczywo
Uzupełniające CPV
15811100-7 - Chleb
15811200-8 - Rogaliki
15811300-9 - Pieczywo francuskie
15811400-0 - Bułeczki
15811500-1 - Pieczywo gotowe
15811510-4 - Kanapki
15811511-1 - Kanapki gotowe
15812000-3 - Wyroby ciastkarskie i ciasta
15812100-4 - Wyroby ciastkarskie
15812120-0 - Placki
15812121-7 - Placki pikantne
15812122-4 - Placki słodkie
15812200-5 - Ciasta
15813000-0 - Wyroby śniadaniowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Oferty