Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 16:40

Karta zamówienia #01/08/2018
Výletná loď

Informacje

ID zamówienia
1470
Nazwa zamówienia
Výletná loď
Numer zamówienia
01/08/2018
Numer ogłoszenia BZP
15723-MST
Numer ogłoszenia EU
S209-476889
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
701 333,33 EUR
Główny CPV
34512200-1 - Statki wycieczkowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že predmetom zákazky je dodanie 1 ks lode a tento predmet zákazky sa nedá rozdeliť
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnú plochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
03.12.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Kvakovce
Adres
Domašská 97/1
Kvakovce
09402, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ján Halgaš
halgas@stonline.sk
+421 905127229
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6421

Dokumenty