Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 17:40

Karta zamówienia #TIP-24-18-PŘ-Du
PD - montážní kanály v areálech DPO II

Informacje

ID zamówienia
1511
Nazwa zamówienia
PD - montážní kanály v areálech DPO II
Numer zamówienia
TIP-24-18-PŘ-Du
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Przedmiot zamówienia

PD - montážní kanály v areálech DPO II

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) s názvem „PD – montážní kanály v areálech DPO II“ v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou zadávací dokumentace.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta na předkládání nabídek
30.11.2018 12:00:00
Ważność ofert
28.02.2019

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adres
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.