Status: Zakończona

Czas serwera: 04.12.2021 00:15

Karta zamówienia #1/4/2021/DNS-008
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice, VC Gabčíkovo - výzva č. 5

Informacje

ID zamówienia
15253
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice, VC Gabčíkovo - výzva č. 5
Numer zamówienia
1/4/2021/DNS-008
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
10 670,00 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
05.11.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
05.11.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Levice
Adres
Koháryho 2
Levice
934 43, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Peter Gróf
peter.grof@lesy.sk
+421 918334483

Dokumenty